Хэвлэлийн мэдээ

Ажлын байр

93.5%

2016 оны эцсээр "Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 93.5 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байна.

4

Нээлттэй ажлын байр