Худалдан авалт

Агаарын хөлгийн дайн, онгоц булаах гэмт хэрэг ба бусад аюул ослын хариуцлагын даатгалын гэрээ