Нээлттэй ажлын байр

Дадлагажигч оюутан  (5) Дадлагажигч оюутан (5)
 Дадлагажигч оюутан (5) Дадлагажигч оюутан (5)
Дадлагажигч оюутан (16) Дадлагажигч оюутан (16)
 Дадлагажигч оюутан (7) Дадлагажигч оюутан (7)
Дадлагажигч оюутан (3) Дадлагажигч оюутан (3)
Дадлагажигч оюутан (9) Дадлагажигч оюутан (9)
Өгөгдөл оруулах ажилтан (3) Өгөгдөл оруулах ажилтан (3)
Гүний уурхайн геологич (3) Гүний уурхайн геологич (3)
Үл эвдэх сорилийн техникч Үл эвдэх сорилийн техникч