Нээлттэй ажлын байр

Гүний уурхайн геологич (3) Гүний уурхайн геологич (3)
Үл эвдэх сорилийн техникч Үл эвдэх сорилийн техникч
Төслийн инженер Төслийн инженер
Механикч Механикч
Уурхайн дэд бүтцийн инженер Уурхайн дэд бүтцийн инженер
Өргүүрийн инженер Өргүүрийн инженер