Нээлттэй ажлын байр

Ахлах зөвлөх Ахлах зөвлөх
 Бизнес хөгжлийн ахлах зөвлөх Бизнес хөгжлийн ахлах зөвлөх
Тэсэлгээчин Тэсэлгээчин
Гагнуурын багийн ахлагч Гагнуурын багийн ахлагч
Төлөвлөлтийн шинжээч Төлөвлөлтийн шинжээч
Төслийн инженер (1) Төслийн инженер (1)
Төслийн инженер (1) Төслийн инженер (1)
Сүлжээний инженер (1) Сүлжээний инженер (1)