Нээлттэй ажлын байр

Механикч Механикч
Уурхайн дэд бүтцийн инженер Уурхайн дэд бүтцийн инженер
Өргүүрийн инженер Өргүүрийн инженер
Төлөвлөлтийн ахлах шинжээч Төлөвлөлтийн ахлах шинжээч
Эрүүл ахуйн техникч (5) Эрүүл ахуйн техникч (5)
Механикийн багш (1) Механикийн багш (1)