Нээлттэй ажлын байр

Өгөгдөл оруулах ажилтан /1/ Өгөгдөл оруулах ажилтан /1/
Дадлагажигч оюутан /14/ Дадлагажигч оюутан /14/
Дадлагажигч оюутан /9/ Дадлагажигч оюутан /9/
Төслийн инженер Төслийн инженер
Маркшейдер техникч /4/ Маркшейдер техникч /4/
Хоёрдогч бутлуурын сургагч /2/ Хоёрдогч бутлуурын сургагч /2/
Уул уурхайн инженер Уул уурхайн инженер