Нээлттэй ажлын байр

Маркшейдер техникч /4/ Маркшейдер техникч /4/
Хоёрдогч бутлуурын сургагч /2/ Хоёрдогч бутлуурын сургагч /2/
Уул уурхайн инженер Уул уурхайн инженер
Төслийн инженер  (1) Төслийн инженер (1)
Дадлагажигч оюутан (3) Дадлагажигч оюутан (3)
Дадлагажигч оюутан /1/ Дадлагажигч оюутан /1/
Дадлагажигч оюутан (3) Дадлагажигч оюутан (3)
Дадлагажигч оюутан (3) Дадлагажигч оюутан (3)