Ажил мэргэжил
Миний ажлын жагсаалт

Өргөдөл хүлээн авч байна

Та нээлттэй зарласан ажлын байранд өргөдөл гаргах бол манай Хүний нөөцийн бодлоготой танилцана уу.

Бид зөвхөн өдөр тутмын сонинууд, өөрийн цахим хуудсаар нээлттэй зарласан ажлын байранд өргөдөл хүлээж авдаг. Өргөдөл гаргахад нэмэлт материал шаардлагатай байж болох учир тухайн зарласан ажлын байрны мэдээллийг сайтар судална уу. Өргөдлийн материалыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

Нийт 9 ажлын байрнаас 1-9
1 2 3
2017-04-24
2017-05-08 17:30
1 2 3
2017-04-24
2017-05-08 17:30
1 2 3
2017-04-21
2017-05-01 17:30
1 2 3
2017-04-17
2017-04-26 17:30
1 2 3
2017-04-21
2017-05-01 17:30
1 2 3
2017-04-18
2017-04-27 17:30
1 2 3
2017-04-12
2017-04-24 05:30
1 2 3
2017-04-04
2017-04-18 17:30
1 2 3
2017-04-14 00:00
2017-04-20 17:30
Нийт 9 ажлын байрнаас 1-9