Гүний уурхайн төсөл

Өгөгдөл, Системийн Шинжээч (1) Өгөгдөл, Системийн Шинжээч (1)
Төлөвлөлтийн зохицуулагч (1) Төлөвлөлтийн зохицуулагч (1)
Төслийн инженер Төслийн инженер
Геотехникийн техникч (1) Геотехникийн техникч (1)
Хайгуулын ахлах геологич (1) Хайгуулын ахлах геологич (1)
Цахилгааны инженер (2) Цахилгааны инженер (2)
Өгөгдөл оруулах ажилтан (3) Өгөгдөл оруулах ажилтан (3)
Гүний уурхайн геологич (3) Гүний уурхайн геологич (3)
« өмнөх
1 2 3 4 5 6