Гүний уурхайн төсөл

Хуваарь гаргагч ( 1) Хуваарь гаргагч ( 1)
Механикийн төслийн инженер ( 2) Механикийн төслийн инженер ( 2)
Цахилгааны төслийн инженер (2) Цахилгааны төслийн инженер (2)
Геотехникийн инженер (3) Геотехникийн инженер (3)
Геотехникийн ахлах инженер Геотехникийн ахлах инженер
Гүний уурхайн геологич Гүний уурхайн геологич
Төлөвлөлтийн зохицуулагч Төлөвлөлтийн зохицуулагч
Уул уурхайн инженер  (3) Уул уурхайн инженер (3)