Мэдээллийн системийн хэлтэс

Supervisor Communications Supervisor Communications
МТ үйл ажиллагааны инженер (1) МТ үйл ажиллагааны инженер (1)
Сүлжээний ахлах мэргэжилтэн Сүлжээний ахлах мэргэжилтэн
Програм хангамж  хөгжүүлэгч Програм хангамж хөгжүүлэгч
Техникийн системийн шинжээч Техникийн системийн шинжээч