Оюу толгойн өргөтгөлийн төсөл

Барилгын супервайзор Барилгын супервайзор
Барилгын супервайзор Барилгын супервайзор
Цахилгааны супервайзор Цахилгааны супервайзор