Худалдан авалт

Баяжмалын уут Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай