Худалдан авалт

​Бизнесийн ёс зүй

“Оюу толгой” компанийн Бизнесийн ёс зүйн зарчмууд нь бидний үйл ажиллагааны үндэс суурийг бүрдүүлдэг. Эдгээр зарчмууд нь Бидний ажлын арга барил, бизнесийн ёс зүйн дүрэмд тусгалаа олсон байдаг. “Оюу толгой” компанийн ажилтан бүр, гэрээт гүйцэтгэгчид гэх мэт бусад холбогдох талуудын өмнө бизнесийн өндөр ёс зүйтэй, туршлагатай байх хатуу шаардлага тавигддаг. Манай ёс зүйн дүрмүүд тэдгээртэй холбоотой бусад бичиг баримтуудтай уншиж танилцахыг хүсвэл энд дарна уу.