Худалдан авалт

Бутлуур (конус) Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай

  • Урьдчилсан Баримжаа / Жилийн хэрэглээ (Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 16-20 ком
  • Стандарт шаардлага(Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 11 тонн бүхий жинтэй бутлуур