Худалдан авалт

Бутлуур (конус) Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай