Худалдан авалт

Гагнуурын болон цахилгааны хувцас Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай