EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

“Гагнуурын хэрэгсэл” ханган нийлүүлэх тухай

Тендерийн дугаар: WS863104419
Нээх огноо: 2017-04-19 09:00
Хаах огноо: 2017-05-02 17:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) туршлага бүхий компаниудыг “Гагнуурын хэрэгсэл ханган нийлүүлэх” Тендерт оролцох хүсэлтээ ирүүлэхийг урьж байна. Бид та бүхний гагнуурын электрод, утас, гагнуурын хамгаалах хэрэгсэл болон бусад хэрэгслүүдийг нийлүүлж байсан туршлагын талаар сонирхож байна. Та бүхнийг доорх мэдээллийг Тендерт оролцох хүсэлтийн хамт ирүүлнэ үү.

Нийлүүлэгч нь дараах зүйлсийг бүрдүүлж ирүүлэх шаардлагатай:

  • Компанийн танилцуулга, гэрчилгээ, одоогийн бизнесийн цар хүрээ, ажилчид болон хувь эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл;
  • Дээр дурьдсан зүйлсийг ханган нийлүүлж байсан туршлага, ложистик болон экспорт, импортийн туршлага, болон үйлчлүүлэгчдийн тань тодруулга;
  • Голлон ажиллах ажилчдын талаарх мэдээлэл, тэдгээрийн туршлага (техникийн болон худалдааны);
  • Санал болгож буй брэнд, үйлдвэрлэгч, тэдгээртэй тогтоосон одоогийн харилцаа, санал болгож буй үйлдвэр/брэнд түүний байрлал, тээвэрлэлт болон ханган нийлүүлэх хугацаа, мөн үйлдвэрлэгчээс ирүүлсэн захиа, нэмэлт мэдээлэл;
  • Хэрэв одоогийн байдлаар компанийн болон компанийн хувь нийлүүлэгчдийн эсрэг яваргдаж буй шүүхийн үйл явц, шийдвэр байгаа бол тэр талаарх мэдээлэл;
  • Хэрхэн Оюу Толгой компанид үнэ цэнэ авчрах талаарх саналуудын; болон

Компани нь сонирхсон талуудыг зөвхөн Тендерт оролцох хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь нийлүүлэгчдээс ямар нэг бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.

Холбогдох материалыг Англи ба/эсвэл Монгол хэлээр бэлдэж цахим хэлбэрээр 2017 оны 5 дугаар сарын 3-ний өдрийн 17:00 цагаас (Улаанбатарын цагаар) өмнө RFxBox@ot.mn хаягаар (цахим шуудангийн гарчигт WS863104419Гагнуурын хэрэгсэл ханган нийлүүлэх гэж бичиж) ирүүлнэ үү.

Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй. Компани нь энэхүү Тендерт оролцох хүсэлт/Тендерийн санал бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй. “Оюу толгой” компани нь зөвхөн шаардлага хангасан эсвэл цаашдын шалгаруулалтанд оруулахаар сонгосон ханган нийлүүлэгчидтэй эргэж холбогдоно.

Өмнө нь “Оюу толгой” компанийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлж байгаагүй ханган нийлүүлэгч http://oyutolgoi.achillesapac.com/mn/ холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү.

"ОЮУ ТОЛГОЙХХК

ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭС

.