Худалдан авалт

Гагнуурын электрод Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай

  • Урьдчилсан Баримжаа / Жилийн хэрэглээ (Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 5'000 - 10'000 кг
  • Стандарт шаардлага(Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • E7018