Худалдан авалт

Гал түймрээс хамгаалах систем ба тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, засварлах