Худалдан авалт

Дахин боловсруулах тоосны маск Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай

  • Урьдчилсан Баримжаа / Жилийн хэрэглээ (Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 2000 ширхэг дунджаар
  • Стандарт шаардлага(Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 3M P2