Худалдан авалт

Дотоодын төвлөрсөн ложистик үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай