Худалдан авалт

Зүсэлтийн хамгаалалттай бээлий Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай