EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Механик доторлогооны материал нийлүүлэх тухай

Тендерийн дугаар: CW2100164
Нээх огноо: 2017-01-23
Хаах огноо: 2017-02-06 17:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа: 2017 оны 2-р улирал

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) туршлага бүхий боломжит компаниудыг "Механик доторлогооны материал нийлүүлэх" - тэй холбоотой оролцох хүсэлт ирүүлэхийг урьж байна.

Нийлүүлэгч нь дараах бүх ажлыг гүйцэтгэх шаардлагатай ба үүгээр хязгаарлагдахгүй байж болно . Үүнд:

  • 50 мм, 25 мм-ийн зузаантай, доторлогооны цутгамал цагаан төмөр хавтанг бэхэлгээний шургуудтай нь хамт нийлүүлэх. Нийт 100 гаруй тонныг нийлүүлэхээс 25 тонн нь нэг талын бэхэлгээтэй байна.

Нийлүүлэгч болохоор горилогсод дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирүүлэх шаардлагатай:

  1. Компанийн танилцуулга / товхимол
  2. Компанийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  3. Өмнөх туршлагын мэдээлэл болон гүйцэтгэсэн ажлын талаар лавлагаа тодорхойлолт
  4. Хэрэв шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрлүүд
  5. Шаардлага хангасан хүн хүч, гол мэргэжилтнүүдийн танилцуулга
  6. Бусад шаардлагатай баримт бичгүүд

Компани нь нийлүүлэгч болохоор горилогсдоос зөвхөн оролцох хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь нийлүүлэгчдээс ямар нэг бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.

Холбогдох материалыг Англи болон Монгол хэлээр бэлдэж 2017 оны хоёрдугаар сарын 06-ны өдрийн 17:00 цагаас (Улаанбатарын цагаар) өмнө OTUGRFxBox@ot.mn хаягаар (цахим шуудангийн гарчигт оролцох сонирхлын дугаарнэр бичиж) ирүүлнэ.

Хэрэв танд ямар нэг асуулт байвал, OTUGRFxBox@ot.mn хаягаар (цахим шуудангийн гарчигт: Асуулт оролцох сонирхлын дугаарнэр бичиж) 2017 оны нэгдүгээр сарын 30-ны өдрийн 17:00 цагаас (Улаанбаатарын цагаар) өмнө асууна уу.

Компани нь энэхүү ажлын хүрээнд гэрээ байгуулахдаа Монголын талын оролцоог илүү дэмжих бодлогыг баримтална.

Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй. Компани нь оролцох хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй. “Оюу толгой” компани нь зөвхөн шаардлага хангасан эсвэл цаашдын шалгаруулалтанд оруулахаар сонгосон ханган нийлүүлэгчидтэй эргэж холбогдоно.

Өмнө нь “Оюу толгой” компанийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлж байгаагүй ханган нийлүүлэгч http://oyutolgoi.achillesapac.com/mn/ холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү.

Санамж: Жэйкобс (Jacobs Engineering Singapore Pte Ltd) нь Компанитай байгуулсан гэрээний дагуу Оюу Толгойн гүний уурхайн Төсөлд зураг төсөл, ханган нийлүүлэлт, барилга угсралтын менежмент зэрэг үйлчилгээ үзүүлж байгаа компани бөгөөд урьдчилсан шалгаруулалтын ажлыг Компанийг төлөөлөн гүйцэтгэнэ.

ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭС

.