ISelect date IIFill in form IIISubmit

Оюу Толгойн Худалдан авалтын газраас зохион байгуулж байгаа ‘Мэдээллийн нээлттэй уулзалт’-нд оролцох хүсэлтээ илгээсэнд байрлалаа.

Таны хүсэлтийг баталгаажуулсан цахим шууданг ажлын 5 хоногийн дотор бусад холбогдох мэдээллийн хамт илгээх болно.
Оюу Толгойн Худалдан авалтын газар