Худалдан авалт

Мэдээллийн нээлттэй уулзалт

Оюу Толгойн Худалдан авалтын газраас Улаанбаатар болон Өмнөговь аймагт тус тус ээлжлэн сар тутам нээлттэй уулзалт зохион байгуулж эхэлсэн бөгөөд уулзалтын үеэр дараах мэдээллийг өгнө. Үүнд:

  • Худалдан авалтын бодлого, удирдан чиглүүлэх баримт бичгүүд
  • Нийлүүлэлт хийхэд тавигдах нийтлэг шаардлагууд
  • Худалдан авалтын процесс/ Тендерийн баримт бичгүүд
  • Хэрхэн ханган нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх
  • Хаанаас мэдээлэл авах, хаана хандах
Оролцох хүсэлтээ энд дарж бүртгүүлнэ үү.