Худалдан авалт

Нэг удаагийн тоосны хамгаалалтын өмсгөл Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай

  • Урьдчилсан Баримжаа / Жилийн хэрэглээ (Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 50'000 ширхэг
  • Стандарт шаардлага(Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • Цагаан өнгөтэй, нэг удаагийн хэрэглээний