EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Нэг удаагийн хэрэглэх маск ( Монголд үйлдвэрлэх)

Тендерийн дугаар: Цуцлагдсан
Нээх огноо: 2017-04-04 09:00
Хаах огноо: 2017-05-31 17:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.