Туслах ангиллууд

НҮБ

“Oюу тoлгой” компани болон НҮБ-ын Хүн амын сан хамтран Өмнөговь аймагт нийгмийн үзүүлэлтийн судалгааг эхлүүллээ