Гарын авлага, зөвлөмжүүд

“Оюу толгой” компанийн Бараа бүтээгдэхүүний ерөнхий нөхцөл