Гарын авлага, зөвлөмжүүд

"Оюу толгой" компанийн үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл