Гүйцэтгэх удирдлагын баг

Пол Пакауд

Бизнесийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох асуудал хариуцсан ерөнхий менежер

Пол Пакауд нь Бизнесийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох асуудал хариуцсан ерөнхий менежерээр томилогдсон бөгөөд, “Оюу толгой”-н бизнесийн үйл ажиллагааны сайжруулалтын ажлыг хариуцан ажиллаж байна.

Пол 2016 оны 12 дугаар сараас “Оюу толгой” компанид ажиллаж эхэлсэн бөгөөд өмнө нь Австрали улс дахь Күийнслэнд Алюмина компанид өөрчлөлт сайжруулалтын хөтөлбөрийг удирдан ажиллаж байсан юм.

Пол Рио Тинтогийн Хөнгөн цагааны группийн үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ, инженеринг болон хайлуулах, боловсруулах, уул уурхайн үйл ажиллагаа зэрэг төслүүд дээр 21 жил ажилласан туршлагатай юм. Пол Лондон хотод Брүнэл их сургуулийн Механикийн инженерийн бакалавр зэрэгтэй төгссөн.