Худалдан авалт

Төрөл бүрийн нам хүчдэлийн Цахилгааны кабель Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай