Худалдан авалт

Төрөл бүрийн нам хүчдэлийн Цахилгааны кабель Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай

  • Урьдчилсан Баримжаа / Жилийн хэрэглээ (Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу)
    • Удахгүй мэдээлнэ
  • Стандарт шаардлага(Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 230/380V, 40-60Hz, холбогдох MNS стандард хангасан байна