Худалдан авалт

Төрөл бүрийн филтер шүүлтүүр Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай

  • Урьдчилсан Баримжаа / Жилийн хэрэглээ (Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 60'000 ширхэг
  • Стандарт шаардлага(Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • Агаарын, тоосны, тосны гэх мэт