Худалдан авалт

Төрөл бүрийн Цахилгааны залгуур Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай