Худалдан авалт

Төрөл бүрийн Цахилгааны залгуур Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай

  • Урьдчилсан Баримжаа / Жилийн хэрэглээ (Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • Удахгүй мэдээлнэ
  • Стандарт шаардлага(Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 230V, 40-60Hz, холбогдох MNS стандард хангасан байна