Худалдан авалт

Төрөл бүрийн Цахилгааны уртасгагч 230 V Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай

  • Урьдчилсан Баримжаа / Жилийн хэрэглээ (Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу): Удахгүй мэдээлнэ
  • Стандарт шаардлага(Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу): Удахгүй мэдээлнэ