Худалдан авалт

Төрөл бүрийн Эрэг, Болт Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай