Худалдан авалт

Төрөл бүрийн Эрэг, Болт Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай

  • Урьдчилсан Баримжаа / Жилийн хэрэглээ (Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • ойролцоогоор 225'000 ширхэг
  • Стандарт шаардлага(Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 400 гаруй төрлийн эрэг болт