Худалдан авалт

Усны гуталын зузаан дотор оймс Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай