Худалдан авалт

Хавтан төмөр Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай