Худалдан авалт

Хамгаалалтын малгай (каск, тогтоогчийн хамт) Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай