Холбоо барихТа Худалдан авалтын газартай дараах утсаар шууд холбогдох боломжтой:

(976) 11 33118800 Ext: 6000


Та Худалдан авалтын газартай дараах цахим хаягаар холбогдох боломжтой:

procurement@ot.mn