Худалдан авалт

Худалдан авалтын процесс


“Оюу толгой” ХХК-ийн Худалдан авалтын газар нь компанийхаа нэрийн өмнөөс худалдан авалтын үйл ажиллагааг явуулахдаа тогтсон бодлого, журам баримталдаг. Бид ханган нийлүүлэгчидтэй харилцахдаа бизнесийн ёс зүйн стандарт шаардлагуудаа дагаж мөрдөн ханган нийлүүлэгчид маань эдгээр шаардлагатай нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьдаг.

“Оюу толгой” компанийн гэрээ хийх, худалдан авалтын үйл явц, Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт болон тендерийн үйл явцын талаар энд дарж үзнэ үү.

Оюу Толгой компанитай бизнес хийхэд тавигдах суурь шаардлагууд:

- Аюулгүй ажиллагаа

- Ёс зүй

- Нийтэцтэй байдал

- Үр ашигтай байдал

- Цаг хугацаа