Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт

“Оюу толгой” компанийн худалдан авалтын “Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт” (ОСИХ) ба Тендер гэсэн эдгээр ойлголтын талаар нийлүүлэгчид эргэлзэж төөрөлдөх нь түгээмэл байдаг тул ОСИХ ба Тендер хоёрын ялгааг ойлгох нь чухал юм.

Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ийн үйл ажиллагаа нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, чадавхи бүхий боломжит ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж тодорхойлох зорилготой үйл явц юм.

Тендерийн үйл ажиллагаа нь “Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт” (ОСИХ)-ийн үйл ажиллагаа бүрэн дууссаны дараа эхэлж явагддаг. Ханган нийлүүлэгчдээс ирсэн саналуудыг хянаж үзсэний үндсэн дээр тухайн ажлыг гүйцэтгэх боломжтой компаниудад Ариба системээр дамжуулан тендерийн урилга хүргүүлдэг.

АНХААРУУЛГА!

Бусад цахим хуудсууд Оюу Толгой компанийн Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авах болон Тендерийн бичиг баримтуудыг цахим хуудсандаа төлбөртэй тавьж байгааг Оюу Толгой анхааралдаа авсан болно. Энэхүү цахим хуудсуудад "Оюу Толгой" компани зөвшөөрөл олгоогүй болно. Оюу Толгойн тендерийн бичиг баримтууд болон мэдээлэл нь зөвхөн Оюу Толгой ХХК-ний цахим хуудаст үнэ төлбөргүйгээр байрладаг ба уг зөвшөөрлийг аливаа гуравдагч талд олгодоггүй болно. Дээрхтэй адил хууль бус үйлдэлтэй тохиолдсон үедээ таныг төлбөр төлөхгүй байхыг зөвлөхийн зэрэгцээ Оюу Толгой ХХК-ний procurement@ot.mn холбоосоор бидэнд мэдэгдэнэ үү.


Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт - "Монголд үйлдвэрлэв"

“Оюу толгой” компани аюулгүй найдвартай, өрсөлдөх чадвар бүхий дотоодын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг өргөжүүлэх зорилгоор Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авах “Монголд үйлдвэрлэв” тусгай стратеги боловсруулан хэрэгжүүлж байна. “Монголд үйлдвэрлэв” хөтөлбөрт оролцох сонирхлоо илэрхийлэхийг урьсан заруудын зорилго нь бидний хэрэгцээ, шаардлагыг хангах боломжтой, одоогоор зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон ирээдүйд бий болох үйлдвэрлэгчдийг нээн илрүүлэх явдал юм.

“Оюу толгой” компани оролцогчдын хүсэлтийг хүлээн авсан нь аливаа бараа материал, үйлчилгээг худалдан авах үүрэг, амлалт, баталгаа болохгүй бөгөөд оролцогч талуудын оролцох сонирхлоо илэрхийлэхтэй холбоотой гарсан, гарч болох аливаа зардлыг Оюу толгой компани хариуцахгүй.”

“Монголд үйлдвэрлэв” хөтөлбөрт “Оролцох сонирхол илэрхийлэх” хүсэлт ирүүлэхийг хүссэн зарын жагсаалтыг шаардлагатай тухай бүр шинэчилнэ.ОРОЛЦОХ СОНИРХЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ХҮСЭЛТ - ЖАГСААЛТ

Хэсэг Нэр Нийтлэх огноо
Ил уурхай Автобус түрээслэх 2017-11-30 09:00
Ил уурхай Олон улсын тээвэр зуучын үйлчилгээ 2017-10-31 09:00
Ил уурхай Дугуй засварын туслах үйлчилгээ 2017-11-30 09:00
Ил уурхай Орон сууц түрээслэх 2017-12-31 09:00
Ил уурхай Химийн бодисуудын тээвэрлэлт болон импортын үйлчилгээ 2018-03-31 09:00
Ил уурхай Хувийн хамгаалах хэрэгсэл 2018-03-13 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Төрөл бүрийн LED гэрэл нийлүүлэх 2018-06-30 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Хамгаалалтын хуванцар гинж Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2017-12-31 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Аюулүй ажиллагааны тусгаарлагч хуванцар гинж Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2017-12-30 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Хамгаалалтын малгай (каск, тогтоогчийн хамт) Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2017-12-31 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Хамгаалалтын шил Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2017-12-31 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Баяжмалын уут Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2018-03-31 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Гагнуурын болон цахилгааны хувцас Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2018-03-31 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Зүсэлтийн хамгаалалттай бээлий Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2018-03-31 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Усны гуталын зузаан дотор оймс Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2018-03-31 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Тээрмийн хуяг Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2018-09-30 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Хавтан төмөр Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2018-09-30 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Эргэгч шигшүүрийн шүүр Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2018-09-30 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Бутлуур (конус) Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2018-09-30 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Төрөл бүрийн Эрэг, Болт Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2018-09-30 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Дахин боловсруулах тоосны маск Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2018-06-30 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Төрөл бүрийн нам хүчдэлийн Цахилгааны кабель Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2018-06-30 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Төрөл бүрийн Цахилгааны залгуур Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2018-06-30 09:00
Монголд үйлдвэрлэв Төрөл бүрийн Цахилгааны уртасгагч 230 V Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2018-06-30 09:00
Хэсэг Дугаар Нэр Нийтлэх огноо Хаалтын огноо Төлөв
Ил уурхай WS1141760070 3D Сканнераар хэмжилт хийж инженерийн болон угсралтын зураг бэлдэх” ажил гүйцэтгэх тухай 2017-10-16 09:00 2017-10-30 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1141817272 Галын унтраагуур ханган нийлүүлэх болон түүний холбогдох үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх тухай 2017-10-12 09:00 2017-10-26 17:00 Хүлээн авч байна
Гүний уурхай CW2099877/T Хаягдал болон хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2017-10-12 09:00 2017-10-26 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1124231894 Төслийн талбай дахь өргөгддөг/автомат хаалганы ашиглалт, засвар үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай 2017-10-11 09:00 2017-10-25 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1124142608 Дэд бүтцийн машин механикийн засварын үйлчилгээ болон автомат агуулахын төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2017-10-11 09:00 2017-10-25 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1112451681 Оффис болон гаражнуудын дуудлага худалдааны зар 2017-10-10 09:00 2017-11-01 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1124117703 Төслийн талбай дахь компрессор, хатаагч, даралтат хийн савны ашиглалт, засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2017-10-10 09:00 2017-10-24 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1133852313 Хөнгөн тэрэг болон тоног төхөөрөмж засах засварчдыг ажиллуулах гэрээт үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2017-10-03 09:00 2017-10-17 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1130669634 “ХӨГ Тээрмийн Дамжуулах Хоолой” нийлүүлэх тухай 2017-09-29 09:00 2017-10-13 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1119309134 Аюулгүй ажиллагааны хувцас ханган нийлүүлэх тухай 2017-09-23 09:00 2017-10-13 17:00 Хүлээн авч байна
Хэсэг Дугаар Нэр Хаалтын огноо Төлөв
Хэсэг Дугаар Нэр Төлөв Supplier tier

ОРОЛЦОХ СОНИРХЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ХҮСЭЛТ - "МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ" ЖАГСААЛТ

Хэсэг Нэр Нийтлэх огноо
Хэсэг Дугаар Нэр Нийтлэх огноо Хаалтын огноо Төлөв Action
Хэсэг Дугаар Нэр Хаалтын огноо Төлөв
Хэсэг Дугаар Нэр Төлөв Supplier tier