Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт

“Оюу толгой” компанийн худалдан авалтын “Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт” (ОСИХ) ба Тендер гэсэн эдгээр ойлголтын талаар нийлүүлэгчид эргэлзэж төөрөлдөх нь түгээмэл байдаг тул ОСИХ ба Тендер хоёрын ялгааг ойлгох нь чухал юм.

Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ийн үйл ажиллагаа нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, чадавхи бүхий боломжит ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж тодорхойлох зорилготой үйл явц юм.

Тендерийн үйл ажиллагаа нь “Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт” (ОСИХ)-ийн үйл ажиллагаа бүрэн дууссаны дараа эхэлж явагддаг. Ханган нийлүүлэгчдээс ирсэн саналуудыг хянаж үзсэний үндсэн дээр тухайн ажлыг гүйцэтгэх боломжтой компаниудад Ариба системээр дамжуулан тендерийн урилга хүргүүлдэг.

АНХААРУУЛГА!

Бусад цахим хуудсууд Оюу Толгой компанийн Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авах болон Тендерийн бичиг баримтуудыг цахим хуудсандаа төлбөртэй тавьж байгааг Оюу Толгой анхааралдаа авсан болно. Энэхүү цахим хуудсуудад "Оюу Толгой" компани зөвшөөрөл олгоогүй болно. Оюу Толгойн тендерийн бичиг баримтууд болон мэдээлэл нь зөвхөн Оюу Толгой ХХК-ний цахим хуудаст үнэ төлбөргүйгээр байрладаг ба уг зөвшөөрлийг аливаа гуравдагч талд олгодоггүй болно. Дээрхтэй адил хууль бус үйлдэлтэй тохиолдсон үедээ таныг төлбөр төлөхгүй байхыг зөвлөхийн зэрэгцээ Оюу Толгой ХХК-ний procurement@ot.mn холбоосоор бидэнд мэдэгдэнэ үү.


Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт - "Монголд үйлдвэрлэв"

“Оюу толгой” компани аюулгүй найдвартай, өрсөлдөх чадвар бүхий дотоодын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг өргөжүүлэх зорилгоор Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авах “Монголд үйлдвэрлэв” тусгай стратеги боловсруулан хэрэгжүүлж байна. “Монголд үйлдвэрлэв” хөтөлбөрт оролцох сонирхлоо илэрхийлэхийг урьсан заруудын зорилго нь бидний хэрэгцээ, шаардлагыг хангах боломжтой, одоогоор зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон ирээдүйд бий болох үйлдвэрлэгчдийг нээн илрүүлэх явдал юм.

“Оюу толгой” компани оролцогчдын хүсэлтийг хүлээн авсан нь аливаа бараа материал, үйлчилгээг худалдан авах үүрэг, амлалт, баталгаа болохгүй бөгөөд оролцогч талуудын оролцох сонирхлоо илэрхийлэхтэй холбоотой гарсан, гарч болох аливаа зардлыг Оюу толгой компани хариуцахгүй.”

“Монголд үйлдвэрлэв” хөтөлбөрт “Оролцох сонирхол илэрхийлэх” хүсэлт ирүүлэхийг хүссэн зарын жагсаалтыг шаардлагатай тухай бүр шинэчилнэ.Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)

Хамрах хүрээ Нэр Нээлтийн огноо
Ил уурхай

Туузан дамжуургын бүс ба залгах хэрэгсэл нийлүүлэх тухай

Ил уурхай

Гал түймрээс хамгаалах систем ба тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, засварлах

Ил уурхай

Конвейр системийн дамар/ролик нийлүүлэх тухай

Ил уурхай

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн АС техникчийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай

Ил уурхай

Хэвлэлийн материал нийлүүлэх тухай

Ил уурхай

Алмазан өрөмдлөгийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай

Ил уурхай

Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээнд ашиглагдах төрөл бүрийн материал, сэлбэг, багаж хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай (Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчдэд)

Ил уурхай

Хөнгөн тээврийн хэрэгслийн сэлбэг ханган нийлүүлэх тухай

Ил уурхай

Байгаль орчны үйлчилгээ үзүүлэх тухай

Ил уурхай

Нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх тухай

Ил уурхай

Хог хаягдал ачигч машин түрээслэх болон хог хаягдал зайлуулах үйлчилгээ нийлүүлэх тухай

Ил уурхай

Хүргэлтийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Төрөл бүрийн резин бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Төрөл бүрийн ахуйн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Хөргөлтийн шингэн ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Төрөл бүрийн хуванцар бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай 3-р багц тендер

Монголд үйлдвэрлэв

Төрөл бүрийн будаг ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Цэвэр усан хангамжийн химийн бодис ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Оффис болон уул уурхайн кемпийн тавилга ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Тээрмийн ган бөмбөлөг ханган нийлүүлэх тухай 1-р багц тендер

Монголд үйлдвэрлэв

Тээрмийн хуяг ханган нийлүүлэх тухай 1-р багц тендер

Монголд үйлдвэрлэв

Чихний бөглөө, сонсгол хамгаалах хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Принтер, хэвлэгчийн хор цэнэглэх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Конвейр дамжуургын хүрд, дамар ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Инженер техникийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Үйлдвэрлэлийн газ, хий ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Байгаль орчны нөлөөллийн талаарх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Ажлын хувцасны даавуун материал ханган нийлүүлэх тухай

Хамрах хүрээ Дугаар Нэр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Төлөв
Ил уурхай WS2024355444 Өрөмдлөгийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай 2019-10-10 09:00 2019-10-24 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS2021786262 Шатаасан шохой ханган нийлүүлэх тухай 2019-10-10 09:00 2019-10-24 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Монголд үйлдвэрлэв WS2011167749 Монголд үйлдвэрлэcэн Гал унтраагуур, түүний сэлбэг хэрэгсэл болон холбогдох засвар үйлчилгээ нийлүүлэх тухай 2019-10-07 09:00 2019-10-28 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1996795609 MOHAWK маркийн өргөх төхөөрөмжийг дуудлага худалдааны зар 2019-10-02 09:00 2019-10-31 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1976896095 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах үйлчилгээ 2019-10-02 09:00 2019-10-18 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1996421014 Тээврийн хэрэгслийн хөшүүрэг буюу данхраадыг зарах дуудлага худалдааны зар 2019-10-02 09:00 2019-10-31 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1987577750 Кэмпийн цахилгаан үйлчилгээ болон Гал тогооны тоног төхөөрөмж засвар үйлчилгээ, хүн хүч ханган нийлүүлэх тухай 2019-09-30 09:00 2019-10-14 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1987634490 Механик засвар үйлчилгээний багт хүн хүч ханган нийлүүлэх тухай 2019-09-30 09:00 2019-10-14 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1996029460 Галын хамгааллын системийн угсралт, хяналт, түүний үйл ажиллагааг хангах болон засвар үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай 2019-09-30 09:00 2019-10-14 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1979701969 Автомашины аккумулятор нийлүүлэх 2019-09-19 09:00 2019-10-03 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Гүний уурхай CW2138086 Оюу Толгойд зориулсан Линүкс Үйлдлийн Системийн Стандарт орчинг хангах 2019-09-13 09:00 2019-09-27 14:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1967004957 Эрчим хүчний генераторын засвар үйлчилгээ нийлүүлэх 2019-09-13 09:00 2019-09-27 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1926028414 Дунд оврын болон туслах хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай 2019-09-12 09:00 2019-09-30 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1760381786 Гар багаж, оффисын хэрэглээний материал, хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай 2019-09-11 09:00 2019-09-25 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1883416862 Тэгшлэгч компактор зарах дуудлага худалдааны зар 2019-09-05 09:00 2019-10-03 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1936069966 Кемпийн зарим бараа бүтээгдэхүүнүүдийг зарах дуудлага худалдааны зар 2019-08-28 00:00 2019-09-11 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1921599115 “Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах- Хууль бус антай тэмцэх хөтөлбөр” ханган нийлүүлэх тухай 2019-08-22 00:00 2019-09-03 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1923851235 Rockwell Automation Үйлдвэрлэгчийн хяналтын системийн сэлбэг хэрэгсэл болон мэргэжлийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай 2019-08-21 00:00 2019-09-13 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1919570789 Хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэн ханган нийлүүлэх тухай 2019-08-21 00:00 2019-09-09 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1846893225 Трансформаторын галын аюулаас хамгаалах системийн дизайн хийлгэх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай 2019-08-20 00:00 2019-09-04 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай 6000738271 Түрээсийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай 2019-08-19 00:00 2019-08-30 18:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай 6000738255 Хэвлэлийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай 2019-08-19 00:00 2019-08-30 18:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай 6000738214 “Оюу толгой” ХХК - ийн Улаанбаатарын оффист савтай сүү ханган нийлүүлэх тухай 2019-08-19 00:00 2019-08-30 18:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1883416862 Тэгшлэгч компактор зарах дуудлага худалдааны зар 2019-08-01 00:00 2019-08-29 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1802602238 Ачаа оосорлох хэрэгсэл, ган тэнжээнүүдийг зарах дуудлага худалдааны зар 2019-06-03 00:00 2019-09-18 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Ил уурхай WS1773073858 Атлас Копко ECM660 өрмийн запас сэлбэг хэрэгслүүдийг худалдах тухай 2019-05-07 00:00 2019-09-26 17:00 Хүсэлт хүлээн авч байна
Хамрах хүрээ Дугаар Нэр Хаалтын огноо Төлөв
Ил уурхай WS1926028414 Atlas Copco брендийн агаар шахагчийн сэлбэг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1897584586 Голлох биологийн олон янз байдлын мониторингийн хөтөлбөр ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1887391058 Халаалт, агааржуулалтын систем ашиглалт, засвар үйлчилгээг дагалдах сэлбэгийн хамт ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1883292595 Караоке үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1883320159 Хуушуур хаус үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1792100977 Дулааны станцын нүүрс ханган нийлүүлэх, тээвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2019-08-05 17:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1875118348 “Оюу толгой” ХХК-д Зочид буудлын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2019-08-19 17:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1829239069 Савлах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг дэмжих туслах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай 2019-08-05 17:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000731951 Мэдээллийн технологийн холбогдолтой зарим бараа, материал ханган нийлүүлэх тухай 2019-07-31 17:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1837014812 Дунд оврын ачааны машин ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1843292844 “Оюу толгой” ХХК-д орон сууц түрээслүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1836704672 Туузан дамжуулагч CVB011-ийн жингийн нарийвчлалыг хэмжих хэмжигч нийлүүлэх, угсрах, суурилуулах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1824899279 Металлургийн гүйцэтгэлийг сайжруулах лабораторын туршилт үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1817019465 Бичиг хэргийн хэрэгсэл хүргэлтээр ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1815457596 220/35кВ өндөр хүчдэлийн засвар үйлчилгээ болон дэд станц барихад шаардалагатай хүн хүч ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1807774335 Хуяг солих машины сэлбэг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1807811309 Ажлын өвлийн гутал Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1789713802 Мэдээллийн платформ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2135037 ISE-SGT сүлжээний хэрэгжүүлэлтийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1429320995 Гагнуурын Электрод Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1777707694 Геологийн лабораторын үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1773067047 Кавасаки 115ZV ачигч төхөөрөмжийн запас сэлбэг хэрэгслүүдийг худалдах тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1768366225 Элэгдэл бууруулах түрхлэг/будаг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2130671 Олборлолтын түвшин ба Тээврийн түвшин дэх барилгын ажил ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1765376527 Тоос дарах урвалж ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1481733380 Барилгын шат угсрах, буулгах болон түрээслэх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1704224981 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, аюулгүй ажиллагааны багаж хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1733718722 Геотехник болон Уул уурхайн мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэн хөгжүүлэх үйлчилгээний тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000718310 Гэрээгээр орчуулга хийх ажил үйлчилгээ (зөвхөн хувь хүмүүс) ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1733506031 Хуулийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1730666442 Анхны тусламжийн иж бүрдэл хэрэгсэл Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2019-04-24 17:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1711267069 Оюу толгойн мэдээллийн төв ажиллуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1724701525 Оюу толгойн уурхайн талбарт модлог болон сөөглөг ургамал тарих, арчлан ургуулах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1678243553 Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын үйл ажиллагаа, менежментийн үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1720941964 Барилга байгууламжийн инженерийн зураг төсөл, зургийн авторын үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000715783 Заг тарих, арчлан ургуулах ажил үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1427185883 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн Цутгамал төмөр хуяг нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1632149160 Хөвүүлэн баяжуулалтын хөөсрүүлэгч урвалж ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1688517208 Кофе хаусын үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1669898589 Галын дохиоллын систем суурилуулах болон тохируулах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1669872788 Төрөл бүрийн барилгын ажил гүйцэтгэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000708769 Коучинг болон хувь хүний хөгжлийн сургалт ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1664931170 Өндөр даралтын шланкны гадуур хамгаалалт бүрхүүл Монголд Үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2019-03-05 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1638755764 Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээнд ашиглагдах төрөл бүрийн материал, сэлбэг, багаж хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1579257042 Дотоодын төвлөрсөн ложистик үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1638883115 Мэдээллийн электрон самбарын систем ханган нийлүүлэх тухай 2019-02-27 17:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1632149160 Хөвүүлэн баяжуулалтын цуглуулагч урвалж ханган нийлүүлэх тухай 2019-02-25 17:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1623046351 “Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах үйлчилгээ” ханган нийлүүлэх тухай 2019-02-11 17:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2116066 Полиуретан цавуу шахуургын операторын талбайн хяналт болон удирдан явуулах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай 2019-02-06 17:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1481733380 “Барилгын шат түрээслэх үйлчилгээ” ханган нийлүүлэх тухай 2019-02-01 17:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1600523972 Дунд оврын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000698456 "Оюу толгой" компанийн брэндийн нэрийн бэлгийг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1563401014 Орон нутгийн малчдын бизнесийг хөгжүүлэх үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1591178704 Хөнгөн тэрэгний сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1589513993 Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжуудын ашиглалт, засварын үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2130144 "Олборлолтын мөрөн дэх ажлын зохицуулалт” зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1587787134 Тээвэр зуучийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1573996131 Оюу толгойн зэс, алтны уурхайн техник эдийн засгийн үндэслэлийг орчуулах болон түүнийг журмын дагуу хөрвүүлэх, Эрдэс Баялагийн Мэргэжлийн Зөвлөлд хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1564910875 Аюулгүй ажиллагааны сургалтад зориулсан "Виртуал бодит байдал (virtual reality)" технологийг нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1570960264 Төрөл бүрийн шүүлтүүр Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1564662142 Төрөл бүрийн хуванцар пластик бүтээгдэхүүнийг Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2-р багц тендер Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1557606920 Ханбогд суманд дахь метал хийцийн үйлдвэрлэл болон гагнуурын үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1543039746 Кемп-д ашиглагдаж байсан бараа бүтээгдэхүүнүүдийг зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1538996118 Нэг удаагийн иж бүрдэл хоолны сав Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000691276 Оюу Толгой компанид ажилладаг гадаад мэргэжилтнүүдэд Монгол хэлний хичээл заах тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1539053900 Мэргэжлийн чадамжийг үнэлэх үйлчилгээ нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1535805398 “Баяжуулахаас хэрэглэгч рүү” процессийн оновчлолын программ хангамж нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1429215719 Хаягдал Хадгалах Байгууламжийн чанарын хяналтын үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS15114211453 Оюу Толгойн уурхай дээрх Хяналтын Камерийн Системийг өргөжүүлэхэд шаардлагатай бараа болон үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1507788495 Хүнд оврын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн дугуйны хамгаалалтын гинж нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000686100 Гэрээгээр орчуулга хийх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000686143 Агаарын бохирдуулагчдад дүн шинжилгээ хийх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1501611824 Дунд оврын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн хөдөлгүүр сэргээн засварлах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай 2018-11-12 17:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1492429191 Оюу толгойн уурхайн талбарт хүнсний дэлгүүр, пиццаны газар, үсчин, оёдолын газар ажиллуулах үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000677707 Сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2126342 ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1445562393 Ханбумбат нисэх онгоцны буудалд Нисэх онгоцны аврах болон гал унтраах баг ажиллуулах үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000674486 Цахилгаан хэрэгсэл болон тоноглолууд нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000674488 Үйлдвэрлэлийн тоноглол, хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1419869291 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн төрөл бүрийн Эрэг боолт нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1430365090 Нислэгийн бүртгэлийн өөртөө үйлчлэх систем болон холбогдох үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2100040 Гүнийн уурхайн металл хөмсөг бэхэлгээний материал ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1430516021 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн нэг удаагийн тоосны маск нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1429338674 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн тусгай зориулалтын нэг удаагийн комбинзон нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1427185883 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн цутгамал эд анги, сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1407841171 Хаягдал Хадгалах Байгүүламжийн чанарын хяналтын үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1379601269 Усан хангамжийн байгууламжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1379342560 Цахилгааны байгууламжийн ашиглалт/ажиллагаа, засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1379311465 Дулааны байгууламжийн ашиглалт үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ үзүүлэх үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2119864 Гүний уурхайд цэвэрлэгээ, үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1362741434 Аялал болон байр сууцны удирдлагын программ хангамж нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1359573943 “Цахилгааны багц бүтээгдэхүүн” Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1313720473 Агаараас зэрлэг ан амьтдыг тоолох үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1317793740 Химийн бодис импортлох тээвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1326204346 “Өмнийн говийн бүс нутагт хууль бус ан, ховор ургамал түүж бэлтгэх, тэдгээрийн эд, эрхтний хууль бус худалдаатай тэмцэх төсөл”-ийн үйлчилгээг үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1252835025 Дотоодын ханган нийлүүлэгчдийн үзүүлэх “Тээврийн хэрэгслийн байршил тогтоох үйлчилгээ“ Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2120905 Гал унтраах систем нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1243417583 Зүсэлтийн хамгаалалттай ажлын бээлийг Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000625235 JOFEMAR брендийн Xөдөлмөр Xамгааллын Xэрэгсэл түгээх автомат төхөөрөмж ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2117872 Цахилгааны хэрэгслийг тогтоох, өлгөх хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000617796 Бизнесийн багцын төслийн удирдлагын системийг сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1184989124 Өмнөговь аймгийн Баян Овоо, Ханбогд болон Манлай сумуудад “Зэсийн Баяжмал Тээвэрлэлтийн Үйлчилгээ” нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1162135144 “Төрөл Бүрийн Хуванцар Пластик Бүтээгдэхүүнүүд”-ийг Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв CW2117677 “Гүний уурхайн бэхэлгээний цавуу” Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2110250 Гүний уурхайн Барилгын Туслах Үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2101965 HDPE хоолой ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000606383 ISUZU брэндийн сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2113803/T Барилгын шат угсралтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2111530 Нам хүчдэлийн кабел нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2099469 Ган бэлдэц ханган нийлүүлэх ба үйлдвэрлэх үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2099877/T Хаягдал болон хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1130669634 “ХӨГ Тээрмийн Дамжуулах Хоолой” нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1157474210 Баяжмалын уут Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1281481508 Гагнуурын болон цахилгааны тусгай хувцас Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1282859315 Усны гутлын дотор зузаан оймс Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв Хавтан төмөр Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв Бутлуур (конус) Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Хамрах хүрээ Дугаар Нэр Төлөв Supplier tier
Ил уурхай WS1701203136 Дунд оврын болон туслах хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000674489 Хөнгөн болон дунд оврын машин тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000674485 Ахуйн хэрэглээний химийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх (Хор аюулын лавлах материал шаардлагатай) Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000674487 Сантехникийн болон холбох хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000674490 Гар багаж болон оффисын хэрэглээний материал нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000673469 Байгаль орчны аудитын ажил үйлчилгээ нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1414545669 Төмөр бетонон шалны хавтан нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1313939295 Төрөл бүрийн үйлдвэрлэлийн туслах материал, хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1389534871 Хүнд даацын домкрат нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1388415073 Арга хэмжээ болон Энтертайнмент үйл ажиллагаа зохион байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1369791052 Ачааны автомашины дугуйнууд зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658343 Цахилгаан хэрэгсэл болон тоноглолууд нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658346 DIXON VALVE AND COUPLING брендийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658342 HOTSY SYSTEMS брендийн даралтат угаагч төхөөрөмжийн сэлбэг, хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658341 Үйлдвэрлэлийн тоноглол, хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1370982679 Аж үйлдвэрийн зориулалттай хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж дугуй нийүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658339 KUBOTA брендийн сэлбэг, хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658338 Хөнгөн болон дунд оврын машин тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658336 Гар багаж болон хэмжих багаж, хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1364015473 Улаанбаатар хотод Мэдээллийн төв түрээслэх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1335040658 Оюу толгойн уурхайн талбарт хүнсний дэлгүүр ажиллуулах үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Олгогдсон Өмнөговийн
Ил уурхай Ачаа тээврийн даатгал Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1301664602 Ажиллах хүчин нийлүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1292864618 Бутлуурын тоос сорох төхөөрөмжийн эд анги ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1282769481 Автомашинууд зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1265119395 Ханбумбат нисэх буудлыг байнгын цахилгаанаар хангах эх үүсвэр суурилуулах үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1208836353 Экскаватор зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1112451681 Оффис болон гараашуудын дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1255254522 Уул уурхайн том болон дунд оврын механизмын дугуйны засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1252663655 Хуягуудын дуудлага худалдааны урилга Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1243350476 Гал тогооны хэрэгслүүдийг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000626551 Perkins брэндийн хөдөлгүүрийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000626549 FG Wilson брэндийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2120152 Өндөр эрсдлийн сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1232008253 Олон улсын тээвэр зуучийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1233285099 Зөөврийн бутлуур зарах тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1231982718 Олон улсын нислэгийн тийз борлуулалтын үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1219770819 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн сургалтын хөтөлбөр Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1112451681 Оффис болон гараашуудын дуудлага худалдааны зар Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1218867059 Химийн бэлдмэл хадгалах агуулахын түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1216143586 Шаардлагатай үед Инженерингийн зураг хянах, боловсруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1213108164 Яаралтай тусламж мэдээллийн систем хөгжүүлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1208836353 Экскаватор, экскаваторын сэлбэг болон дугуй задлах төхөөрөмжийн дуудлага худалдааны тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1112451681 Оффисын байр зарах үйл ажиллагаанд хамтран ажиллах тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1199312084 Усны бактериологийн лабораторийн шинжилгээ хийх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000617200 Орон байрны аюулгүй байдлыг шалгах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000614985 BRAY брэндийн Хаалт нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000614967 ROSEMOUNT брэндийн Хэмжих багаж хэрэгсэл нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000614966 WIKA брэндийн Хэмжих багаж хэрэгсэл нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай SS20171201 Гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхыг хөгжүүлэх, сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1159571957 Гидрийн уян хоолой, холбогч хэрэгсэл нийлүүлэлт болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1112451681 Оффисийн байр зарах тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000608142 Бизнесийн Багцын Төслийн Удирдлагын системийг сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1036746378 Машин тоног төхөөрөмжийн хөдөлгүүрийн засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1154230397 OT Drive програм хангамжийн 2.3-р үе шатны хөгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS986308939 Савласан баяжмал тээвэрлэх зориулалт бүхий тавцан ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1141760070 3D Сканнераар хэмжилт хийж инженерийн болон угсралтын зураг бэлдэх” ажил гүйцэтгэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1159553304 Хөдөлмөр Хамгааллын Хэрэгслүүдийг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1141817272 Галын унтраагуур ханган нийлүүлэх болон түүний холбогдох үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх тухай Олгогдсон Өмнөговийн
Ил уурхай WS1124231894 Төслийн талбай дахь өргөгддөг/автомат хаалганы ашиглалт, засвар үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1124142608 Дэд бүтцийн машин механикийн засварын үйлчилгээ болон автомат агуулахын төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1124117703 Төслийн талбай дахь компрессор, хатаагч, даралтат хийн савны ашиглалт, засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1133852313 Хөнгөн тэрэг болон тоног төхөөрөмж засах засварчдыг ажиллуулах гэрээт үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1119309134 Аюулгүй ажиллагааны хувцас ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Өмнөговийн
Монголд үйлдвэрлэв Дахин боловсруулах тоосны маск Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын

Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт - "Монголд үйлдвэрлэв"

Хамрах хүрээ Нэр Нээлтийн огноо
Хамрах хүрээ Дугаар Нэр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Төлөв Үйлдэл
Хамрах хүрээ Дугаар Нэр Хаалтын огноо Төлөв
Хамрах хүрээ Дугаар Нэр Төлөв Supplier tier