Үр ашигтай, найдвартай дотоодын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгох нь Оюу толгой компанийн Худалдан авалтын газрын гол зорилгуудын нэг юм. Жил бүр бид үндэсний компаниудтай болон дотоодод хийх худалдан авалтын тодорхой зорилт тавьдаг бөгөөд сар бүр гүйцэтгэлийн дүнг олон нийтэд тайлагнадаг.

Худалдан авалт, жилээр

Худалдан авалт, жилээр

Дотоодын зарцуулалт

Дотоодын зарцуулалт

Нийт зарцуулалтын тайлан

Нийт зарцуулалтын тайлан

Зарцуулалт

Зарцуулалт