Үр ашигтай, найдвартай дотоодын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгох нь Оюу толгой компанийн Худалдан авалтын газрын гол зорилгуудын нэг юм. Жил бүр бид үндэсний компаниудтай болон дотоодод хийх худалдан авалтын тодорхой зорилт тавьдаг бөгөөд сар бүр гүйцэтгэлийн дүнг олон нийтэд тайлагнадаг.

Нийт зарцуулалтын тайлан

Нийт зарцуулалтын тайлан

Зарцуулалт

Зарцуулалт

Идэвхитэй гэрээ байгуулагчид (2017)

Идэвхитэй гэрээ байгуулагчид (2017)

SQMS Бүртгүүлсэн ханган нийлүүлэгчид

SQMS Бүртгүүлсэн ханган нийлүүлэгчид