Аюулгүй ажиллагаа

C1  Тусгаарлалт C1 Тусгаарлалт
C4  Өндөрт ажиллах C4 Өндөрт ажиллах
C5  Хязгаарлагдмал орчин C5 Хязгаарлагдмал орчин
C7  Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа C7 Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа
D1  Гүний уурхай D1 Гүний уурхай
« өмнөх
1 2