Оюу толгой ХХК-ийн Бараа бүтээгдэхүүний
Үзэх Pdf
Оюу толгой ХХК-ийн Үйлчилгээ (болон холбогдох бараа бүтээгдэхүүн)-ний захиалгын хуудасны ерөнхий нөхцөл
Үзэх Pdf
Оюу толгой ХХК-ийн Гүний уурхайн төсөл Худалдан авалт хийх Гэрээ ерөнхий нөхцлүүд
Үзэх Pdf
Оюу Толгой ХХК-ийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын авлага
Үзэх Pdf
Оюу Толгой ХХК-ийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд мэдээлэл шинэчлэн оруулах гарын авлага (Бүртгүүлсэн нийлүүлэгчдэд зориулав)
Үзэх Pdf
Ариба системийн Ханган нийлүүлэгчийн гарын авлага
Үзэх Pdf
Ханган нийлүүлэгчдэд зориулсан зөвлөмж
Үзэх Pdf
Оюу Толгой Худалдан авалтын Бодлого
Үзэх Video