Худалдан авалтын үйл ажиллагаа
Үзэх Doc
Уурхайн ашиглалтын туршид хэрэглэгдэх бараа бүтээгдэхүүн
Үзэх Doc
Оюу толгой-той хамтран ажиллах тухай
Үзэх Doc
Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт
Үзэх Doc
EBARIMT.MN-ийн НЭХЭМЖЛЭХ хүлээж авах шаардлага
Үзэх Doc
Нэхэмжлэхэд Тавигдах Шаардлага
Үзэх Doc
Худалдан авалтын систем
Үзэх Doc
Оюу толгой ХХК-ийн Бараа бүтээгдэхүүний
Үзэх Doc
Оюу толгой ХХК-ийн Үйлчилгээ (болон холбогдох бараа бүтээгдэхүүн)-ний захиалгын хуудасны ерөнхий нөхцөл
Үзэх Doc
Оюу толгой ХХК-ийн Гүний уурхайн төсөл Худалдан авалт хийх Гэрээ ерөнхий нөхцлүүд
Үзэх Doc
Оюу Толгой ХХК-ийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын авлага
Үзэх Doc
Оюу Толгой ХХК-ийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд мэдээлэл шинэчлэн оруулах гарын авлага (Бүртгүүлсэн нийлүүлэгчдэд зориулав)
Үзэх Doc
Ариба системийн Ханган нийлүүлэгчийн гарын авлага
Үзэх Doc
Худалдан авалтын Бодлого, Үйл ажиллагаа
Үзэх Video
Ноцтой эрсдлийн удирдлага
Үзэх Video
Гүний уурхайн төсөл - Үр өгөөжтэй урт хугацааны түншлэл
Үзэх Video
Монголд Үйлдвэрлэв
Үзэх Video
Тэргүүлэх таван чиглэл - Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчид
Үзэх Video