Мэдээ

Нэмэлт мэдээлэлийг:  Ц.Ганзориг Гар утас: 9908-5617  Монгол улс, Улаанбаатар (ot.mn) – Оюу Толгой компанийн Соёлын өвийн хөтөлбөр боловсруулах ажлын хүрээнд Монголын судлаачид олон улсын мэргэжилтнүүдтэй хамтран GIS буюу газарзүйн мэдээллийн системийн тусгай программ ашиглан, археологийн урдчилан таамаглах загварын аргаар Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэр дээр түүх, археологийн дурсгалын байршлыг тогтоож байна. Энэ нь Монгол улсад анх удаа боловсруулж, хэрэглэсэн энэ төрлийн ...
Нэмэлт мэдээлэлийг: Ц.Ганзориг Гар утас: 9908-5617 Уул уурхайн төслийн санхүүжилтийн талаар Монголын залуу санхүүчдэд зориулсан анхны сургалтыг Оюу Толгой компани ивээн тэтгэв Улаанбаатар, Монгол улс (ot.mn) – Оюу Толгой компани энэ долоо хоногт болж байгаа залуу санхүүчдэд зориулсан гурван өдрийн сургалтыг ивээн тэтгэлээ. Эдгээр залуу санхүүчид Монголын эдийн засгийн хөгжлийн суурь үндсийг тавихад чухал үүрэг гүйцэтгэх  юм Монголын дөрвөн том банк ...
Нэмэлт мэдээлэлийг: Ц.Ганзориг Гар утас: 9908-5617 Оюу Толгой компани "хэрвээ усны нөөц багасвал сэргээж, хуучин байдалд оруулж өгнө" гэв  Монгол улс, Улаанбаатар (ot.mn) – Оюу Толгой компани уурхайн барилгын ажлын болон олборлолтын явцад орон нутгийн усны нөөцөд ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй бөгөөд усны нөөц буурахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах талаар дахин баталгаажуулав. Тодруулбал Оюу Толгой компани орон нутгийн малчдын ...
Нэмэлт мэдээллийг: Ц.Ганзориг Гар утас: 9908-5617 Усны нөөц сан нь нутгийн усны нөөцийг хамгаалах бөгөөд, 70 км усны урт шугам хоолойг барьсан байна Улаанбаатар, Монгол улс (ot.mn) – Оюу Толгой компанийн усны мэргэжилтнүүдийн хийсэн саяхны судалгаагаар  ахуйн хэрэглээний усаа 100 %, үйлдвэрлэлийн зориулалттай усны 70 хувийг дахин цэвэршүүлэн хэрэглэснээр дэлхийн хамгийн бага ус хэрэглэдэг уурхайн нэг болно гэсэн дүгнэлт гарсан ...
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: Ц.Ганзориг Утас: 9908-5617 Монгол улс, Улаанбаатар (ot.mn) - Оюу Толгой компанийн Соёлын өвийн хөтөлбөр боловсруулж буй судлаачдын багт орон нутгийн онцлог, ард иргэдийн санал бодол, мэргэжлийн зөвлөмж, чиглэл өгч ажиллах 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй Зөвлөх хороо байгуулагдан ажиллаж байна. Зөвлөх хороонд Өмнөговь аймгийн ард иргэд, удирдлага, төрийн бус байгууллагууд төдийгүй энэ чиглэлээр тэргүүлэн ажилладаг төр засгийн болон эрдэм шинжилгээний ...