Мэдээ

Монгол Улс, Улаанбаатар – Монголын Уул Уурхайн Оюу Толгой ХХК-ийн барилгын томоохон төслүүд Өмнөговь аймаг, Чойр, Дархан хотуудад үргэлжлэн хэрэгжиж байна. Уг төслүүдийг Монголын компаниуд зураг төслийн шатнаас гүйцэтгэл хүртэл бүх үе шатуудад гэрээлэн гүйцэтгэж байгаа юм. Оюу Толгой төслөөс санхүүжүүлж буй Мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх сургалтанд хамрагдаж буй сонсогчид дадлага ажлаа эдгээр төслүүд дээр хийхийн зэрэгцээ цаашдаа байнгын ажлын байраар ...
1 2 3 4 ... 141 142 143 144 145
дараах »