Мэдээ

Монгол улсад зэс алтны томоохон төслийг эзэмшигч бөгөөд хэрэгжүүлэгч Оюу Толгой ХХК-иас Камерон МакРэйг компанийн ерөнхийлөгч бөгөөд гүйцэтгэх ерөнхий захирлаар томилж байгааг өнөөдөр мэдэгдлээ. Камерон МакРэй Оюу Толгой төслийг гурван жил удирдсан Ерөнхийлөгч бөгөөд гүйцэтгэх ерөнхий захирал Кийт Маршаллын оронд 2010 оны 12-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн томилогдон ажиллана. Камерон МакРэй Рио Тинто компанийн салбар болох Өмнөд Африк дахь Ричардс ...
Монгол Улс, Улаанбаатар хот – Оюу Толгой ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга Г.Батсүх, Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх Ерөнхий Захирал Кийт Маршалл нар Оюу Толгойн Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ батлагдсанаас хойш нэг жил өнгөрч буйтай холбогдуулан мэдээлэл хийлээ. Ноён Г.Батсүх “Оюу Толгой ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл байгуулагдсанаасаа хойш хугацаанд төслийн үйл ажиллагааг цаг хугацаанд нь багтааж гүйцэтгэн, төслийн үр шимийг оролцогч талуудад хүртээж ...
Мэдээ

Хэвлэлийн мэдэгдэл

Оюу Толгой ХХК-д ажилд орохоор өргөдөл гаргаж буй зарим иргэд ажлын байрны анкетын зарим асуултууд зохимжтой бус, хүний хувийн нууцыг хөндсөн байна гэсэн хүсэлт гаргасан. Компанийн хувьд эдгээр асуулт нь зөвхөн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах үүднээс асуудаг бөгөөд өөр ямар нэг зорилго агуулаагүй. Бид анкет дахь асуултуудыг шинэчлэн боловсруулж өөрийн цахим хуудсанд байршуулаад байна. (Шинэчилсэн анкеттай www.ot.mn цахим хуудаснаас ...
Мэдээ

Залруулга гаргах тухай

Өнгөрсөн долоо хоногт Оюу Толгой ХХК-тай холбоотой ташаа мэдээлэл зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсантай холбогдуулан энэхүү залруулгыг гаргаж байна. Уг мэдээлэлд 2,600 Хятад ажилчин гүний уурхайд ажиллаж буй мэтээр гарчээ. Одоогоор Оюу Толгой төсөл нь олборлолт эхлээгүй зөвхөн барилгын шатны ажлууд үргэлжилж байгаа бөгөөд Баяжуулах үйлдвэрийн барилгын ажлыг БНХАУ-ын компаниуд 18 сарын хугацаатай гэрээний дагуу гүйцэтгэж уг компаниудад 2600 орчим ...
ӨМНӨГОВЬ, ДАЛАНЗАДГАД – Оюу Толгой ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх Ерөнхий Захирал Кийт Маршалл тус компаниас хэрэгжүүлдэг Өмнийн говийн бүсийн алслагдсан сумдын эрүүл мэндийн үйлчилгээг дэмжих зорилготой Эмчийн орон сууц, Эмчийн тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийг 2011 онд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр болсноо мэдэгдлээ. Оюу Толгойн зүгээс эмчийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэхэд зориулж нэмэлт 16,1 сая төгрөгийн санхүүжилт хийхээр болсон бөгөөд Оюу Толгой ХХК 2005 оноос хойш ...