EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Хүнд машин механизмын явах эд анги

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-05-31 00:00
Хаах огноо: 2017-07-31 00:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.