Худалдан авалт

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн АС техникчийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай