Худалдан авалт

Хөнгөн тээврийн хэрэгслийн сэлбэг ханган нийлүүлэх тухай